Oficiálne stránky obce Milpoš

Stretnutie absolventov SPŠK po 50.rokoch
Publikované: Pondelok, 10.07. 2017 - 16:12:10
Vec: História obce


KLIK fotoalbum
          Spomienkam s nedá vyhnúť. Zvlášť pri okrúhlych  výročiach sa to priam žiada.  17. a 18. júna 2017 som  sa takého stretnutia absolventov Strednej priemyselnej školy keramickej zúčastnil. Bolo to stretnutie po 50.rokoch. Zo 63 maturantov sa päťdesiatky zúčastnilo 23. Dvanásti sa tohto stretnutia nedožili, ostatní sa buď ospravedlnili, alebo aj neospravedlnili. Stretnutie sa konalo v meste Bechyně - sidle 13O-ročnej alma mater keramikárov.  Bolo to stretnutie plné spomienok na študentský život v Bechyni, ale aj na ďalšie životné osudy prítomných. Jedným slovom krása.
          Keďže tieto spomienky sú určené pre užívateľov milpošského webu, ja si ...          ...zaspomínam na svoje učňovsko-študentské časy, spojené s miestom môjho narodenia Milpošom.
          Pred  50.rokmi bolo málo Milpošanov, ktorí by študovali na strednej škole a študujúcich na priemyslovkách nebolo vôbec. Stalo sa, že sme sa na priemyslovky prihlásili traja, Imrich Mizerák na stavebnú, Ján Kandráč na  strojársku a ja na keramickú. Kým stavebná a strojárska bola v Prešove, keramická bola od Milpoša vzdialená viac ako 800 km. Bechyně je krásne kúpeľné mestečko v južných  Čechách, kde som  strávil svoje študentské roky. Keramika, to sú výrobky z hliny. Hlina bola mojim celoživotným osudom, počínajúc kachliarskymi učňovskými rokmi, cez štúdium na SPŠK a končiac  v Keramických  závodoch Košice, ktorých hlavným  krédom bolo : "Za lepšie využitie slovenských nerudných surovín", odkiaľ som odišiel do dôchodku. Z Bechyni do Milpoša som chodil trikrát do roka. Na Vianoce, polročné prázdniny a letné prázdniny, ktoré som strávil väčšinou u kachliarskeho  majstra Andreja Poráča v Sabinove, ktorý mi pomáhal zabezpečovať peniaze na štúdium. Vlastne dostával som štipendium 200 Kčs, 120 Kčs bol sirotský dôchodok a peniaze zarobené u Poráča som mal na iné vydaje. Za  internát som platil vtedy 325 Kčs. Bol som  vďačný za takýto otcovský prístup ku  môjmu štúdiu. Spomínam na neho s veľkou úctou a vďakou.
          Kachliarsky  majster Andrej Poráč veľmi často spomínal Milpoš, no nikdy sa  mi nepriznal, že jeho korene sú tak trochu  milpošské, čo som zistil až pri mojom skúmaní  milpošských rodov.

           Ono, to spomínanie na stretnutie po 50.rokoch sa mi akosi vymklo z rúk. Považoval som totiž za prednejšie zaspomínať na človeka, ktorý mi v mnohom uľahčil môj študentský život.  Česť jeho pamiatke.

Mikuláš AdzimaTento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Milpoš
http://www.milpos.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.milpos.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1772