Oficiálne stránky obce Milpoš

Livovská Huta
Publikované: Utorok, 25.07. 2017 - 17:42:38
Vec: História obce


          Na sever od Milpoša, na opačnej strane Čergovského pohoria  sa nachádza dedina Livovská Huta. Dedina svojho času patrila medzi dedinky, kde sa  vyrábalo sklo. Aj v erbe  má Livovská Huta  sklenený pohár. Ja  som sa dostal k sčítacím hárkom obyvateľstva z roku 1869, teda týmto smerom sa bude uberať môj príspevok. Počet  domov v dedine bol 51,kde žilo 338 obyvateľov. Charakteristické pre Livóhutu, ako sa v minulosti volala bolo, že v jednotlivých domoch bývalo dve, tri, štyri a dokonca v dome č.31 žilo päť rodín. Najstarším obyvateľom v čase sčítania bol ...

          ...Ján Štegena a narodil sa v roku 1790, býval v dome č.22. Priezvisk bolo 44. Najčastejšie priezvisko bolo CENKER, vyskytovalo sa až 28 krát, nasledovali priezviska Rodák, Legnavský, Šveda,  Kyjovský, Papoušek, Pillár, Stavjarský, Marčák, Michna, Romančák, Štegena, Bock, Sulinský, Stark,  Freinhofer, Ružička, Borecký,Bernkel, Jeník, Trojanovič Gloch, Jelínek, Šuťák, Dančík, Kundrát, Zubrík, Barilka, Džmura, Onufer, Kochman, Toryský, Kolman, Zeman, Sendrev, Kusenský, Koban, Laborecký a ďalši. Z rodných mien sa najčastejšie vyskytovali Ján až 53 krát, Michal, Peter, Juraj, ale aj Eliaš, Demeter, Eugen,Ignac, Bela, Lukač a iné. U žien  prevládali Márie a Anny, ale vyskytli sa aj netypické Sofia, Anastázia, Antonia, Viktória, Amália, Alexandra, Elza, Jozefína, Matylda a  iné.. Z uvedeného je možno konštatovať, že sa tu objavili nemecké, poľské, české priezviska, priezviska odvodené od dedín,  rodných mien a povolaní. Najbližšia dedina bola Livov,kde bola aj farnosť. Kostol  tu postavili až v roku 1938. Cintoriny sú v dedine dva, jeden na začiatku dediny, druhý, nový na druhom konci pri kostole. Z Livovskej Huty pochádzal Vasiľ Kyjovský, ktorý bol poslancom  okresného zastupiteľstva v Bardejove. Sklárskej výrobe v Livovskej Hute sa venovalo aj múzeum v Prešove, ktoré spracovalo históriu sklárni.
          Zaujímavý je aj stav obyvateľstva v roku 1947, ktorému sa budem venovať inokedy.      

Mikuláš Adzima

Tento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Milpoš
http://www.milpos.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.milpos.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1777