Oficiálne stránky obce Milpoš

Livovská Huta - pokračovanie
Publikované: Nedeľa, 13.08. 2017 - 18:59:27
Vec: História obce


---------------
A - bývala   skláreň
B - haverštubňa - komora na výrobu panvy
C - Pivničný  sklad
D - Stupník na drvenie  kameňa.
E -.Potašňa - výrobňa potaše.
F - Pánsky  dom, tam v jednej časť bývali: Ján Karafa a invalid Ján Šuťák, v druhej  časti  bola škola.
G,H I -baraky pre robotníkov
J - budova patriaca k sklárni
K - brusiareň na vodný  pohon.

----------
K príspevku patrí  nákres obce Livovskej Huty pred rokom 1947, ktorý bol vyhotovený na základe podrobnej  výpovedí Jána Kyjovského - Spolkára narodeného v Livovskej Hute 1923.
Zoznam mien budov a obyvateľov Livovskej Huty spred roku 1947...č.d.
1.Tu býval Peter Kovaľ zvaný  Barilka
2.Ján Šuťák zvaný Jurčiv
3.Ján Legnávský (Kajtan), neskôr jeho zať Mikuláš  Šveda
4.Vasiľ Rodák, neskoršie jeho  synovia Vasiľ  Peter. V roku 1933 dom vyhorel,  v roku 1934 Peter Rodák postavil dom nový. Petra    
    odvliekli v roku 1944 Nemci do koncentračného tábora (KT) z ktorého sa už nevrátil.
5. Juraj  Cenker, (Frankiv)
6.Adam  Trojanovič, neskôr jeho syn Ján.
7.Adam Trojanovič, syn Adama z č. 6.
8.Daniel Šuťak (Dančiak)
9. Peter Cenker, neskôr Michal Šuťák, syn Daniela Šuťáka, ktorého Nemci odvliekli do KT, odkiaľ sa už nevrátil.
10.Horáreň :tu pôsobili lesníci: Dudra, Domagalský, Kurdel, Kiffer, Markuš, Volavka, Glovňa, Kuľha 
11.Michal  Trojanovič
12.Michal Frandofer, ktorého Nemci odvliekli do KT, odkiaľ  sa nevrátil.
13.Štefan Zubrík neskôr jeho syn Ján.
14. Peter Romaňák.
15. Ján  Kyjovský, Michal Kyjovský a jeho manželka Mária .Michal odchádza do Kanady.
16.Vasiľ Šuťák, neskôr jeho syn Ján zvaný Terin.
17.Lukáč Šuťák, neskôr jeho synovia  Lukáč a  Mikuláš
18.Mikuláš Kyjovský, neskôr jeho syn Michal (Janikove)
19.Ján Šveda - Sivý, neskôr jeho syn Peter, ktorého Nemci odvliekli do KT, odkiaľ  sa už nevrátil.
20. Vasiľ Frandofer , neskôr jeho syn zvaný Karolík.
21.Michal,Juraj, Mikuláš Pillár, neskôr Zuzana Pillárová r. Juhásová a Mária Pillárová r.Bašistová. Juraj a Mikuláš odišli do Kanady.
22.Michal  Cenker, neskôr sa odsťahoval do  obce Rožkovany SB.
23.Michal  Stavjarský - Gabrík.
24.Mikuláš  Šuťák ( Romaňakiv). Neskôr Mikuláš Kyjovský, jeho vnuk
25.Juraj  Kovaľ  (Barilka). Odvlečený do Nemecka odkiaľ sa už  nevrátil.
26.Ján Kyjovský - muzikant a jeho súrodenci Adam, Alexander a Marta. ktorí odišli do Ameriky. K súrodencom patril aj Juraj Kyjovský, ktorý žil v ČSR..
27.Ján Šveda a jeho synovia Peter a Vasiľ, ktorých Nemci odvliekli do KT, odkiaľ sa už nevrátili.
28.Matej Kyjovský (Bačiv)
29.Vasiľ Juhas, neskôr jeho syn Juraj, ktorého Nemci odvliekli do KT, odkiaľ sa už   nevrátil.
30. Jozef Kyjjovský (Kiškopetra)
31 Juraj  Kyjovský (Repka)
32.Anna Rodáková ( Puľka), neskôr jej syn Mikuláš (Janikov)
33,´. Elijaš Štegena, neskôr jeho syn Juraj, ktorý sa presťahoval do obce Lipany- Petrovenec.SB.
34.Ján Legnavský  (Staško), neskôr jeho synovia Ján a  Mikuláš
35. Juraj Legnavský (Kleban),jeho otec sa vysťahoval do obce Milpoš SB.
36.Žofia Papuščák, neskôr Ján  Frandofer, ktorého Nemci odvliekli do KT, odkiaľ sa nevrátil.
37.Michal Piľar, nskôr Ján Frandofer - Karolík. Michal Piľar sa odsťahoval do obce Milpoš SB.
38.Juraj Šveda (Sulinský)
39. Elijaš  Stavjarský, neskôr jeho synovia Vasiľ a Juraj.
4O. Jozef Marčák (volali do Kovaľa),jeho otec bol  kováč.
43. Vasiľ Kyjovský- obchodník  a krčmár, pstavil si dom na bývalom "šajpľacu", dostal číslo 43. Predtým viedol obchod a býval v  
      dome č.42,na mapke označený písmenom H.


Podklady  spracoval Mikuláš Adzima spolu s Jánom Kyjovským ml. - Spolkárom.Tento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Milpoš
http://www.milpos.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.milpos.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1784