Oficiálne stránky obce Milpoš

Bohozjavenie - svätenie domov
Publikované: Nedeľa, 07.01. 2018 - 20:52:00
Vec: Oznamy gréckokatolícke


KLIK fotoalbum
          Vyvrcholením Veľkej večierne spojenej s liturgiou sv. Bazila Veľkého bolo svätenie vody v miestnom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Milpoši. Hoci sviatočný deň pripadá vždy na 6. januára, keď gréckokatolícki veriaci oslavujú krst Ježiša Krista v rieke Jordán, v našej obci sa Veľké svätenie vody prevádza spravidla v predvečer tohto sviatku.
          „Počas svätenia kňaz trikrát žehnal  vodu rukou, ktorú ponoril  do vody. Potom zobral  trojitú horiacu sviecu, tá symbolizuje svätú trojicu, vnáral  ju do vody a hasil  v nej plameň. Tri razy dýchol na vodu, čím je sprítomnený Duch Svätý. Na záver požehnal  vodu krížom vnoreným do vody."
           Slávnosť sa končí tým, že kňaz prechádzal  pomedzi lavice a kropil veriacich jordánskou vodou. Po posvätení vody si veriaci ...

KLIK fotoalbum
          ...odnášali vodu vo fľašiach alebo v iných nádobách  domov, aby si s ňou posvätili obydlia, liturgické predmety, sviece a pod.
Sviatok Bohozjavenia si kresťania v našej obci pripomenú aj posviackou domov a novostavieb.
          Do vopred  určeného domu vojde kňaz, miništranti, kurátori za spevu jordánskej piesne .
Kňaz začne slovami:
„Pokoj tomuto domu.“ Obyvatelia odpovedajú: „I všetkým, ktorí v ňom bývajú.“
Počas spevu tropára  a kondáku sviatku Bohozjavenia, chodil o. Špes po dome, posväcoval  ho a aj všetkých tých, ktorí v ňom bývajú.  Nakoniec kňaz podal všetkým obyvateľom domu bozkať kríž s pozdravom „Kristus medzi nami“ a domáci odpovedali „Je aj bude“.
          Sviatok Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí teda medzi najstaršie sviatky a zaraďuje sa k dvanástim veľkým sviatkom liturgického roka. Sláviť sa začal už koncom 2.storočia a začiatkom 3.storočia.

Jeff

Tento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Milpoš
http://www.milpos.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.milpos.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1855