Oficiálne stránky obce Milpoš

Príprava na Sväté misie v detskom zbore sv. Dávida
Publikované: Sobota, 14.04. 2018 - 20:12:01
Vec: Oznamy gréckokatolícke


KLIK fotoalbum
          V sobotu 14.4.2018 sme si pravidelný nácvik nášho zboríka spojili s tvorivými dielňami, na ktorých sa deti pokúšali vytvoriť pozvanie či oznámenie k blížiacim sa misiám v našej farnosti. Deti priniesli, či priamo v cerkvi nakreslili krásne obrázky nášho chrámu, kríža a iných motívov, ktoré im v súvislosti s témou napadli. Vytvorili tak koláž, ktorá ľudí, očami našich najmenších, pozve k prežívaniu tohto milostivého času pre naše farské spoločenstvo.
          Detský zbor svätého Dávida vznikol v roku 2015. Veľa detí v tom čase malo záujem vstúpiť do mladšieho mládežníckeho zboru sv. Eliáša, avšak z kapacitných dôvodov to už nebolo možné. Preto, ešte bývalý ...

                                                 ...správca, otec R. Harvilko, pozval všetky spevu-chtivé deti na stretnutie, a tak sa postupne začal tvoriť najmladší zbor v našej farnosti. Spočiatku sme sa stretávali len na nácvikoch a neskôr sme začali spievať aj na sv. liturgiách. Zbor sa časom pekne rozrástol,  v súčasnosti ho tvorí okolo 20 detí vo veku 3 až 9 rokov. Repertoár tvoria vianočné, pôstne i mariánske piesne, detské kresťanské ukazovačky a piesne s jednoduchým textom na úvod, počas prijímania a na záver sv. liturgií.  Deti sa piesne učia naspamäť, čoraz lepšie intonujú, rytmicky cítia a čo je hlavné, stávajú sa aktívnou súčasťou života v našej farnosti. Vedia, že spievajú na Božiu slávu, a to je tá najlepšia príprava na budúce pôsobenie aj v ďalšom zbore...

Veronika Andraščíková

Tento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Milpoš
http://www.milpos.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.milpos.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1899