Oficiálne stránky obce Milpoš

Výtvarná súťaž:  Východní svätí
Publikované: Pondelok, 11.06. 2018 - 19:11:40
Vec: Aktuality MŠ


KLIK fotoalbum
          Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie, zorganizovali už v poradí jubilejný 10. ročník výtvarného projektu s názvom, „Východní svätí pre súčasnosť.“ Tento projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo sme si museli naštudovať a zrealizovať z vopred určených výtvarných techník. Významnú úlohu  v projekte zohrávalo vybrané jubileum- 200. rokov Prešovského biskupstva.
          Projekt bol rozdelený do 7. kategórií. Delil sa podľa vekovej kategórie a podľa stupňa škôl. Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojili aj naše deti z MŠ a študentka Adriána Cenkerová. Títo nadšení výtvarní umelci, sa umiestnili na          významných súťažných miestach, nielen v archieparchiálnom kole, ale aj v metropolitnom (celoslovenskom) kole. Timea Straková a Klára Petríková sa výtvarne realizovali pod vedením p.uč. Karnišovej. Jozef Špes sa výtvarne realizoval, pod vedením o. Jozefa Špesa. Adriána Cenkerová, ktorá je študentkou Gymnázia P.P. Gojdiča v Prešove, ukázala taktiež svoje výtvarné nadanie a nadšenie. Všetky práce  si môžete pozrieť na webovej stránke: http://www.dku.grkatpo.sk/, v sekcii súťaže.  V stredu  30. mája 2018, sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove, stretli naši súťažiaci s Mons. ThDr. Jánom  Babjakom, SJ, PhD., a z jeho rúk si prevzali diplomy a vecné ceny.

     Vyhodnotenie: Archieparchiálne kolo & Metropolitné kolo
1. kategória /MŠ/
1. miesto: Timea STRAKOVÁ; MŠ Milpoš; Názov práce: Biskup P.P. Gojdič
2. miesto: Klára PETRIKOVÁ; MŠ Milpoš; Názov práce: Bohorodička
3. miesto: Jozef ŠPES; Gréckokatolícka farnosť Milpoš; Názov práce: Ježiš
6. kategória /gymnázia, SŠ, SOŠ, kvinta až oktáva osemročných gymnázií/
1. miesto: Adriana CENKEROVÁ; Gymnázium P.P. Gojdiča Prešov; Názov: Významné osobnosti a miesta Prešovského biskupstva
   
          Našim výtvarným umelcom blahoželáme ku krásnym úspechom a ďakujeme im, za reprezentovanie MŠ, gréckokatolíckej farnosti v Milpoši a  našej obce.

p.uč. KarnišováTento článok si môžete prečítať na webe Oficiálne stránky obce Milpoš
http://www.milpos.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.milpos.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1946